Gewijzigde Mediawet houdt onvoldoende rekening met mensen met beperking en ouderen

10/02/2020
 
In Nederland heeft de minister van Media, Arie Slob, een nieuwe Mediawet klaar die hij wil indienen bij het parlement. Belangenorganisaties voor ouderen en mensen met een beperking vinden dat deze gewijzigde wet onvoldoende rekening houdt met de noden van hun achterban. Zij hebben een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met het verzoek de wet terug te sturen naar de tekentafel.
 
Het belangrijkste bezwaar van de belangenorganisaties tegen de nieuwe Mediawet is dat deze onvoldoende vooruitgang biedt bij het toegankelijker maken van televisie kijken. Bijvoorbeeld door bij programma's meer gebruik te maken van audiodescriptie voor blinden/slechtzienden en een tolk Nederlandse Gebarentaal voor doven/slechthorenden. Bovendien stelt de minister dat publieke omroepen en commerciƫle zenders niet verplicht worden toegankelijkheidsmaatregelen te nemen voor hun kijkers. Zij hoeven wat hem betreft alleen verslag uit te brengen over wat zij doen. Dat is in strijd met de Europese toegankelijkheidseisen voor audiovisuele mediadiensten, stellen de betrokken organisaties.
 
'Het vrijblijvende moet eraf, anders gebeurt er te weinig', zeggen de organisaties in hun brief. Ze vermelden er verder in dat zij niet zijn gehoord bij de voorbereiding van het wetsvoorstel, terwijl dit wel had moeten gebeuren volgens het VN Convenant inzake de Rechten van Mensen met een Beperking. De organisaties hebben in hun brief een aantal verbeterpunten opgenomen voor een betere toegankelijkheid van het televisie kijken.
 
De ondertekenende organisaties zijn: Ieder(in), Bartimeusfonds, KBO-PCOB, Oogvereniging, Divers Doof, Stichting Hoormij, Dovenschap en de minister van Gehandicaptenzaken Rick Brink (een initiatief van publieke omroep KRO-NCRV).
 
Copyright tekst: Johan Peters, 10/02/2020 - ...