Copyright foto's (photos)/illustraties (illustrations)/video's (videos)

Alle foto's/video's/illustraties in de nieuwsberichten op deze site zijn overgenomen van de nieuwsbron waarnaar wordt verwezen met de link, tenzij anders vermeld. Zij dienen uitsluitend als beeld bij het bericht. Ik heb er verder geen enkele recht op en gebruik ze nergens anders voor. Kon ik een foto uit 2020 niet meer traceren of is deze ondertussen op de originele nieuwspagina verdwenen, is deze per 24/01/2021 ook van mijn site weggehaald. De foto's bij de nieuwsberichten uit 2021 zijn op 28/12/2021 gecheckt. Wie zijn/haar foto bij een nieuwsbericht herkent (2020/2021) en niet akkoord gaat met het gebruik ervan kan mij dit laten weten door een mail te sturen. Ik verwijder de foto dan zo snel mogelijk.
 
All photos/videos/illustrations in the news articles on this site have been taken from the news source to which I refer through a link, unless otherwise mentioned. They are exclusively meant as an accompanying image with the article. I do not own any copyright on them at all and won't use them for other purposes. Photos from the year 2020 I could not retrace anymore or which have gone on the original news page have been taken away from my site on 24/01/2021. The accompanying pictures with the news articles of 2021 have been checked on December 28th 2021. In case you recognize one of your photos (news article 2020/2021) and don't agree with me using it, please let me know by sending me an e-mail. I will then take away the photo concerned as soon as possible.