Meldpunt Onbeperkt Stemmen vanaf 10 maart bereikbaar voor klachten

02/03/2021
 
Vanaf 10 maart is het Meldpunt Onbeperkt Stemmen van het College voor de Rechten van de Mens weer bereikbaar. Mensen met een beperking die problemen ondervinden bij het uitbrengen van hun stem tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart kunnen dit melden aan het meldpunt. Het meldpunt verzamelt alle negatieve en positieve ervaringen die het ontvangt en speelt deze door aan de minister van Binnenlandse Zaken, de Kiesraad en de gemeenten.
 
Het College voor de Rechten van de Mens houdt oog op een goede uitvoering van het VN-verdrag inzake de Mensenrechten van Personen met een Beperking dat door Nederland is geratificeerd. In dit verdrag is onder andere vastgelegd dat personen met een beperking een goede toegankelijkheid moeten hebben tot het stemproces. Daarbij gaat het niet alleen om een goede fysieke toegankelijkheid, maar bijvoorbeeld ook om duidelijke informatie voor mensen met een verstandelijke beperking over hoe je moet stemmen en duidelijke verkiezingsprogramma's. Daarnaast moeten mensen, ongeacht de aard van de beperking, hulp kunnen krijgen in het stemhokje, wanneer ze daarom vragen. 
 
De vorige keer dat het meldpunt was geopend, 2019, ontving het College 258 meldingen. Die gingen toen onder andere over de fysieke (on)toegankelijkheid van het stemhokje. Sinds januari 2019 moeten stemlokalen 100% fysiek toegankelijk zijn.
 
Bron: MEE.nl Copyright tekst: Johan Peters, 02/03/2021 - ...