Peter Mertens: 'Antwerpen moet een 'Manifest voor een inclusief Antwerpen' opstellen

 
 
 
Heeft u enig idee hoeveel mensen met een beperking in Antwerpen woonachtig zijn?
 
In Antwerpen gaat het over zowat 70.000 inwoners. Auditieve -, visuele -, motorische - of verstandelijke beperkingen zijn een keiharde realiteit voor heel veel mensen. Ongeveer 15 procent van de wereldbevolking gaat met een beperking door het leven.

Wat is uw indruk van de huidige toegankelijkheid van de stad voor deze doelgroep?

 
Wij denken dat er nog heel veel werk is om de stad veel toegankelijker te maken voor mensen met een beperking. Er zijn nog een hoop hindernissen die het mensen met beperkingen moeilijk maken. Niet alleen in de administratieve gebouwen, maar ook in de scholen, kinderdagverblijven, speeltuinen, jeugdlokalen, sporthallen, zwembaden, culturele centra, stadsparken enzovoort. Mensen met een beperking komen ook te weinig positief in beeld in de stadscommunicatie. Kinderen met een beperking genieten nog altijd niet dezelfde kansen op degelijk onderwijs in hun eigen omgeving als kinderen zonder beperking. En jongeren met een beperking hebben de helft minder kans hoger onderwijs te volgen dan jongeren zonder beperking. Er is dus nog heel veel te doen.
 
Hoe zouden de toegankelijkheid en voorzieningen voor mensen met een beperking moeten worden verbeterd?

In ons stadsprogramma doen wij op zeven terreinen concrete voorstellen om de stad toegankelijker te maken. Het gaat in eerste instantie over het toegankelijk maken van stadsgebouwen en openbare ruimtes. Wij pleiten vervolgens voor betere dienstverlening en bijstand aan mensen met een beperking. Daarin speelt een goede communicatie een grote rol. Op vlak van onderwijs en tewerkstelling kan er ook nog veel gebeuren. Zo pleiten wij voor minstens vijf procent tewerkstelling in de stadsdiensten voor mensen met een beperking. Met de nodige aanpassingen in uurroosters en werkposten is dat een haalbare kaart. Ten slotte denken wij dat er op vlak van mobiliteit ook veel werk aan de winkel is. In de toegang en het gebruik van het openbaar vervoer blijven er bijvoorbeeld veel pijnpunten: te hoge opstap, bereikbaarheid van de haltes…

Wat heeft u opgenomen in uw verkiezingsprogramma ten aanzien van deze doelgroep?


In ons programma voor Antwerpen hebben wij er een afzonderlijk hoofdstuk aan gewijd. Wij willen van An
werpen een toegankelijke stad maken waar alle inwoners en bezoekers gelijkwaardig en onafhankelijk toegang hebben tot de gebouwen, de openbare ruimte, de dienstverlening en de communicatie, ook de inwoners en bezoekers met een beperking.


Zijn er naar u weet speciale voorzieningen getroffen voor mensen met een beperking om te kunnen stemmen?

D
e Vlaamse overheid
heeft daar richtlijnen over uitgegeven. Stemlokalen moeten toegankelijk zijn voor iedereen. Wij hopen dat de verschillende overheden die de verkiezingen organiseren die richtlijnen ter harte genomen hebben. Maar we hebben daar geen uitsluitsel over.


Wat zou uw partij als eerste op de agenda zetten ter verbetering voor mensen met een beperking?


Wij stellen voor dat Antwerpen, naar het model van Amsterdam, een ‘Manifest voor een inclusief Antwerpen’ opstelt. Dat is heel interessant, omdat het een  ruime definitie geeft van wat een inclusieve stad is. Het betekent: kunnen meedoen binnen je eigen mogelijkheden, ook als je een niet zichtbare beperking hebt. Het betekent: accepteren dat iedereen een beetje anders is. Het betekent ook: de middelen krijgen om mee te kunnen doen. Het Antwerps beleid moet zich verder volop steunen op de adviezen van de stedelijke Adviesraad Personen met een Handicap en van organisaties als de Werkgroep Antwerpen Toegankelijk.
 
Copyright interview: Johan Peters, oktober 2018 - ....
Meer interviews met Antwerpse politici over dit onderwerp.