Jinnih Beels: 'Publieke ruimte moet volgens Universal Design worden aangelegd'

  
 
Heeft u enig idee hoeveel mensen met een beperking in Antwerpen woonachtig zijn?
 
De exacte cijfers kennen we niet, maar het zou om twintig procent gaan. 
 
Wat is uw indruk van de huidige toegankelijkheid van de stad voor deze doelgroep?

Een stad zou een plek moeten zijn waar iedereen gelijkwaardig toegang heeft tot de gebouwen, de publieke ruimte, dienstverlening en communicatie. Iedereen kan er comfortabel, kwaliteitsvol wonen, leren, werken, dagelijkse activiteiten uitvoeren, zich verplaatsen en ontspannen. Ook inwoners met een zichtbare of onzichtbare beperking. Dat is echter nog niet het geval. Er zijn straten die moeilijk toegankelijk zijn, tramhaltes die niet aangepast zijn, talloze werven die als obstakel dienen, ….
 
Hoe zouden de toegankelijkheid en voorzieningen voor mensen met een beperking moeten worden verbeterd?

We willen dat de publieke ruimte volgens de Universele Ontwerprichtlijnen wordt getekend en aangelegd (‘Universal Design’). Dat is de beste garantie om aantrekkelijke vormgeving te doen samengaan met praktisch gebruik voor iedereen. Alle betrokken stadsambtenaren krijgen daartoe de gepaste opleiding.

Wat heeft u opgenomen in uw verkiezingsprogramma ten aanzien van deze doelgroep?
 
Idem als hierboven. We willen investeren in kindvriendelijke, toegankelijke en duurzame straten, parken en pleinen. Jong en oud en mensen die niet goed ter been zijn, zijn de norm bij de aanleg van straten en pleinen. Maar evengoed laaggeletterden of gezinnen met kinderen.             

We willen de verrommeling van het openbaar domein tegengaan en daardoor de toegankelijkheid ervan vergroten. Bouwwerven dienen fatsoenlijk te worden ingericht en na afloop van de werken moet het openbaar domein in uitstekende staat worden achtergelaten. Daartoe willen we het toezicht uitbreiden.

We wensen een stadsergonoom aan te stellen die erop toeziet dat de publieke ruimte en het straatmeubilair in het bijzonder aangepast zijn aan iedereen die in de stad vertoeft. 

Daarnaast moeten alle stadsdiensten toegankelijk zijn voor mensen met een visuele beperking. Niet enkel de digitale toepassingen moeten daarvoor aangepast worden, ook alle loketten en producten die de stad aanbiedt.
 
Zijn er naar u weet speciale voorzieningen getroffen voor mensen met een beperking om te kunnen stemmen?
 
De voorzitter en bijzitters in het kiesbureau helpen/begeleiden iedereen die erom vraagt, bijvoorbeeld ook blinden en slechtzienden.

Wat zou uw partij als eerste op de agenda zetten ter verbetering voor mensen met een beperking?

We willen dat de publieke ruimte volgens de Universele Ontwerprichtlijnen wordt getekend en aangelegd (‘Universal Design’). Dat is de beste garantie om aantrekkelijke vormgeving te doen samengaan met praktisch gebruik voor iedereen. Alle betrokken stadsambtenaren krijgen daartoe de gepaste opleiding.

Copyright interview: Johan Peters, oktober 2018 - ...

Meer interviews met Antwerpse politici over dit onderwerp.