Inclusie in Belgisch onderwijs komt onvoldoende van de grond

05/10/2022
 
België is de EU-lidstaat met de meeste kinderen in het buitengewoon onderwijs. Dat komt vooral door een sterke toename van kleuters met een verstandelijke beperking en kleuters met een autismespectrumstoornis. Dat bericht de VRT vandaag.
 
Het onderzoeksprogramma Pano van de VRT vergeleek het aantal leerlingen dat buitengewoon onderwijs volgt in België met dat in de overige EU-lidstaten aan de hand van de meest recente beschikbare cijfers uit 2018. Daaruit blijkt dat in België 6% van de leerlingen buitengewoon onderwijs volgt. Het programma tekent daarbij aan dat vergelijken niet altijd gemakkelijk is, omdat ieder land zijn eigen manier van onderwijs organiseren hanteert. Dan nog steekt België er volgens Pano ver bovenuit. In totaal zitten nu meer dan 50.000 Belgische kinderen en jongeren in het Belgische lagere en secundair onderwijs. Voor de Nederlandse lezers: secundair heet in Nederland middelbaar onderwijs. 
 
De oorzaken hiervan liggen volgens de VRT deels in het verleden en deels in het feit dat scholen in het normale onderwijs vaak niet de financiële middelen hebben om de benodigde aanpassingen voor inclusie van leerlingen met een beperking te kunnen bekostigen. Daar komt bij dat België liefst negen verschillende typen buitengewoon onderwijs telt. Ieder type vraagt zijn eigen specifieke benadering en aanpassingen. 
 
Op de site van de VRT valt een uitgebreid verhaal te lezen over het buitengewoon onderwijs in België. In de uitzending van vanavond, op Eén om 21:30 uur, valt de volledige reportage over dit onderwerp te bekijken. 
 
Copyright tekst: Johan Peters, 05/10/2022 - ...