Alle nieuwsberichten uit 2020

Nieuwsbericht gemist in een bepaalde maand? Geen paniek! In dit nieuwsarchief vind je alle gepubliceerde nieuwsberichten in 2020 per maand terug.
 
Maart 2020
 
27/03/2020
 
 
 
De Amerikaanse Academie voor Oogheelkunde adviseert gebruikers van contactlenzen voorlopig een bril te dragen in plaats van contactlenzen. Op die manier hoeven ze minder vaak hun gezicht aan te raken en voorkomen ze dus de kans dat ze geïnfecteerd raken met het coronavirus.
 
25/03/2020
 
 
 
 
Juni dit jaar vindt de benoeming van negen nieuwe leden van het VN Comité Rechten voor Personen met Beperking plaats. Dit comité ziet erop toe dat de implementatie van de VN Conventie inzake Mensenrechten van Personen met een Beperking goed verloopt. Het comité bestaat uit 18 leden die maximaal vier jaar lid blijven. Om de twee jaar worden negen nieuwe leden gekozen. Dit jaar zijn nog geen Europese kandidaten voorgedragen. Het European Disability Forum roept Europa op tot actie.
 
24/03/2020
 
 
De gisteren door de Nederlandse regering aangekondigde strengere maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben ook consequenties voor de gehandicaptenzorg, de ggz-instellingen en jeugdhulpinstellingen. De landelijke richtlijn is nu dat bezoek zoveel mogelijk wordt beperkt.
 
 19/03/2020
 
 
 
De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) constateert dat in de persconferenties van de regereng en in de afgekondigde maatregelen de gehandicaptenzorg praktisch niet wordt genoemd. Frank Bluiminck van de VGN spreekt er zijn ongerustheid over uit op hun site.
 
09/03/2020
 

In Nederland leven zo'n twee miljoen slechthorenden. Zij ervaren moeite om volledig mee te kunnen doen in de maatschappij. Het Oorfonds Nederland en patiëntenorganisatie Hoormij NVVS vragen in een ingezonden brief in het dagblad Trouw om deze mensen gelijke kansen te bieden.
 
06/03/2020
 
 
Muziektherapie is een effectief middel om mensen na een beroerte te helpen revalideren. Dit blijkt uit een grootschalig onderzoek uitgevoerd door de Anglia Ruskin University in Addenbrooke hospital in Cambridge.
 
03/03/2020
 
 
Jongeren met een beperking vinden in Nederland moeilijk een aangepaste woning. Dat blijkt uit onderzoek van het Verweij-Jonker Instituut in opdracht van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid. Volgens het onderzoek ontvangen zeker 100.000 mensen niet de woningaanpassing, zorgondersteuning en woonbegeleiding die ze nodig hebben.
 
Februari 2020
 
 27/02/2020
 
 
 
Tot nu toe gingen neurologen ervan uit dat patiënten die lijden aan schizofrenie een tekort aan grijze materie in de hersenen hebben waardoor er ook minder hersenweefsel aanwezig is. Een studie door de Perelman School of Medicine, University of Pennsylvania toont nu aan dat dit niet bij alle patiënten het geval is. Bij een aanzienlijke minderheid blijken de hersenen perfect in orde. 
 
26/02/2020
 
 
 
 
Ierse onderzoekers van het Triniti College in Dublin hebben ontdekt dat een proteïne, genaamd Caspase-11, een belangrijke rol lijkt te spelen in de ontsteking van luchtwegen. Dankzij deze ontdekking hopen zij nieuwe manieren te vinden om mensen met astma te behandelen.
 
21/02/2020  
 
 
 
In Nederland, Duitsland, Finland en Spanje reis je het meest comfortabel en punctueel met de trein. Op de Balkan kun je de trein beter links laten liggen. Het ergst is de situatie in Albanië. Daar reed tussen november 2019 en februari 2020 sowieso geen enkele trein wegens geldgebrek om de locomotief van brandstof te voorzien. Als de trein er wel rijdt, kom je terecht in een trein met gebroken ramen en zonder verlichting wegens vandalisme. De locomotieven vallen er ook bijna uit elkaar.
 
19/02/2020
 
 
Wie (her)kent het niet: (te) hoge drempel bij het binnengaan van een winkel? Te veel obstakels in een winkel waardoor je niet normaal kunt lopen? Het ontbreken van een gehandicaptentoilet in een restaurant of een gehandicaptentoilet dat als opslagplaats blijkt te worden gebruikt? Het midden- en kleinbedrijf (voor de Vlaamse lezers: bij jullie zijn dat de kmo's) zegt toe meer werk te gaan maken van een betere toegankelijkheid voor mensen met een beperking, ongeacht de aard van de beperking. De site MKB Toegankelijk is een belangrijke aanzet daartoe.
 
11/02/2020
 
 
 
 
De NS heeft samen met de Oogvereniging een app ontwikkeld die blinde en slechtziende reizigers vertelt wat er op de borden boven de perrons staat. Zo wordt deze informatie voor hen toegankelijker en kunnen ze dus beter zelfstandig reizen. De app heeft de naam Perronwijzer gekregen.
 
10/02/2020  
 

 
 
In Nederland heeft de minister van Media, Arie Slob, een nieuwe Mediawet klaar die hij wil indienen bij het parlement. Belangenorganisaties voor ouderen en mensen met een beperking vinden dat deze gewijzigde wet onvoldoende rekening houdt met de noden van hun achterban. Zij hebben een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met het verzoek de wet terug te sturen naar de tekentafel.
 
04/02/2020
 
 
 
 
Het European Disability Forum (EDF), een koepelorganisatie voor Europese gehandicaptenorganisaties, vraagt dat Europees vastgelegde rechten voor mensen met een beperking ook na de Brexit blijven gelden. Voor Britse gehandicapten in het Verenigd Koninkrijk en daarbuiten en gehandicapte EU-onderdanen in het VK.
 
 
Januari 2020
 
31/01/2020
 
 
De week voor kerst begon Mo O'Brien samen met haar dochter Bird Watts en hun vriendin Claire Allison aan de bijna 5.000 kilometer lange roeitocht over de Atlantische Oceaan vanaf het Canarische eiland La Gomera naar Antigua. Donderdagmiddag 30 januari kwamen de vrouwen aan in Antigua. Daarmee is Mo O'Brien officieel de eerste dove persoon die de Atlantische Oceaan in een roeiboot is overgestoken.
 
30/01/2020
 
 
Nadat vorige week Ieder(in), de koepelorganisatie van verenigingen voor mensen met een beperking, al duidelijk maakte dat het bezwaren heeft tegen de voorgenomen uitbreiding van de Participatiewet door staatssecretaris Tamara van Ark heeft nu ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) laten weten grote bezwaren tegen die uitbreiding te hebben. Dat meldt het magazine Binnenlands Bestuur.
 
28/01/2020
 
 
Sinds de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz) in 2015 heeft iedereen met een beperking in Nederland recht op cliëntondersteuning bij vragen op het gebied van bijvoorbeeld wonen, zorg, welzijn. De MEE organisaties in Nederland bieden deze cliëntondersteuning gratis aan hun cliënten. Koepelorganisatie MEE NL merkt echter dat de ondersteuning niet altijd adequaat verloopt en roept verantwoordelijk minister Hugo de Jonge op werk te maken van domeinoverstijgende cliëntondersteuning.
 
24:01/2020
 
 
Nederlands staatssecretaris Tamara van Ark wil de zogenaamde Participatiewet aanpassen. Deze wet moet ervoor zorgen dat mensen met een arbeidsbeperking aan het werk kunnen in het normale bedrijfsleven en de overheid. Van Ark wil de wet nu uitbreiden naar iedereen die in de bijstand zit (het Belgische leefloon, red.). Deze mensen moeten dan een tegenprestatie gaan leveren voor hun recht op uitkering. Ieder(in), de koepelorganisatie van verenigingen voor mensen met een beperking of chronische ziekte, vindt die uitbreiding van de wet op deze manier echter geen goed idee.
 
 21/01/2020
 
 
De ministers Hugo de Jonge (VWS, foto) en Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen) hebben de Taskforce Wonen en Zorg in het leven geroepen. Deze taskforce moet gemeenten, woningbouwcorporaties en zorgorganisaties samenbrengen in het streven ouderen en mensen met een ondersteuningsbehoefte zolang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Via passende huisvesting wordt zo het moment van opname in bijvoorbeeld een verpleeghuis uitgesteld.
 
17/01/2020 
 
 
 
In Europa leven veel mensen in instellingen, omdat ze niet zelfstandig kunnen wonen. Het gaat dan om dak- en thuislozen, mensen met een beperking en mensen met psychische problemen. Hoeveel het er zijn doorheen heel de EU, daar zijn geen betrouwbare cijfers over. Eurocommissaris Helena Dalli wil af van die instellingen. Waar mogelijk moet iedereen de mogelijkheid krijgen om zo zelfstandig mogelijk te leven, via community based care of Independent Living.
 
 14/01/2020
 
 
Hoe kunnen doven/slechthorenden groepsgesprekken of vergaderingen volgen, als de andere deelnemers niet kunnen liplezen of de Nederlandse Gebarentaal/Vlaamse Gebarentaal niet beheersen? De Rotterdamse ondernemer Jari Hazelebach (foto) heeft het technische antwoord op die vraag gevonden. Zijn vinding SpeakSee komt dit jaar op de markt, vertelt hij in een interview met de Nederlandse werkgeversorganisatie VNO NCW.
 
13/01/2020
 
 
De Belgische spoorwegmaatschappij NMBS heeft eind vorig jaar treinen van het type M7 besteld, bovenop een eerdere bestelling van 445 stuks die vanaf deze lente dienst gaan doen.  Deze dubbeldekstreinen zijn echter niet goed toegankelijk voor mensen met een beperking, omdat de instaphoogte niet overeenkomt met een van de standaardperronhoogtes die in België gelden. De Nationale Hoge Raad Personen met een Handicap (NHRPH) doet zijn beklag
 
11/01/2020
 
Democratisch presidentskandidate Amy Klobuchar
 
In de Verenigde Staten is de toegankelijkheid van gebouwen en openbaar vervoer voor mensen met een beperking zeer goed geregeld dankzij de Americans with Disabilities Act. Op andere terreinen, zoals werk en inkomen en onderwijs, lopen mensen met een beperking echter ook in de VS nog achterop. De afgelopen maanden hebben talloze Democratische presidentskandidaten zich over hun positie uitgelaten, meldt The New York Times.
 
08/01/2020
 
 
Frontotemporale dementie treedt al op op jonge leeftijd, tussen de 40 en 50 jaar. De meest opvallende verschijnselen zijn een verandering in gedrag en persoonlijkheid bij degene die het treft. De levensverwachting is na constatering niet meer dan tien jaar erbij en er is geen geneesmiddel. Wat de voortgang wel aanzienlijk kan verminderen, is een verandering in leefstijl. Dat blijkt uit Amerikaans onderzoek aan de Universiteit van Californië.
 
01/01/2020
 
 
 
Helena Dalli is de komende vijf jaar als Eurocommissaris van Gelijkheid ook verantwoordelijk voor het Europese beleid inzake de EU-burgers met een beperking. In de EU leven ongeveer 100 miljoen mensen met een beperking, waaronder zo'n 32 miljoen met een zware beperking. Wat gaat Helena Dalli t/m 2024 ondernemen om hun maatschappelijke positie te verbeteren en volledige inclusie naderbij te brengen? Haar verdediging als nieuwe Eurocommissaris van Gelijkheid voor het Europees Parlement bracht al enkele zaken aan het licht.