Ieder(in) oneens met voorstel wijziging Participatiewet

24/01/2020
 
Nederlands staatssecretaris Tamara van Ark wil de zogenaamde Participatiewet aanpassen. Deze wet moet ervoor zorgen dat mensen met een arbeidsbeperking aan het werk kunnen in het normale bedrijfsleven en de overheid. Van Ark wil de wet nu uitbreiden naar iedereen die in de bijstand zit (het Belgische leefloon, red.). Deze mensen moeten dan een tegenprestatie gaan leveren voor hun recht op uitkering. Ieder(in), de koepelorganisatie van verenigingen voor mensen met een beperking of chronische ziekte, vindt die uitbreiding van de wet op deze manier echter geen goed idee.
 
Mensen in de bijstand krijgen voortaan een passend aanbod, als het aan Van Ark ligt. Dit kan ook mantelzorg of vrijwilligerswerk zijn. Dit aanbod wordt besproken in een persoonlijk gesprek. Wanneer de uitkeringsgerechtigde hier niet op ingaat, kan dat gevolgen hebben voor zijn of haar uitkering.
 
Ieder(in) ziet echter problemen voor haar achterban in de nieuwe opzet van de Participatiewet. Mensen met een beperking kampen vaak met complexe problemen en hebben daardoor een eigen aanpak nodig. Zij kunnen niet zomaar om een wederdienst worden gevraagd. Verder twijfelt Ieder(in) over de gelijkwaardigheid tijdens het gesprek tussen de gemeente en de uitkeringsgerechtigde. Voor haar achterban vraagt Ieder(in) daarom het recht op de beschikbaarheid van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Deze zou het gesprek moeten voorbereiden, het aanbod toetsen en controleren of iemand de afspraken begrijpt. 
 
Ieder(in) vraagt dat eerst goede voorwaarden worden uitgewerkt voor haar achterban voordat de wijziging van de Participatiewet doorgang vindt.
 
Copyright tekst: Johan Peters, 24/01/2020 - ...