EDF roept Europa op kandidaten aan te wijzen voor VN Comité Rechten voor Personen met Beperking

25/03/2020
 
 
Juni dit jaar vindt de benoeming van negen nieuwe leden van het VN Comité Rechten voor Personen met Beperking plaats. Dit comité ziet erop toe dat de implementatie van de VN Conventie inzake Mensenrechten van Personen met een Beperking goed verloopt. Het comité bestaat uit 18 leden die maximaal vier jaar lid blijven. Om de twee jaar worden negen nieuwe leden gekozen. Dit jaar zijn nog geen Europese kandidaten voorgedragen.
 
Het European Disabiily Forum (EDF) vindt dat een slecht signaal vanuit Europa. Vooral ook, omdat de EU zich in de regel sterk maakt voor de naleving van de mensenrechten. Het EDF roept de EU en de Europese landen dan ook met klem op haast te maken met de voordracht van kandidaten. Bovendien vraagt het EDF om vrouwelijke kandidaten, aangezien die nu ondervertegenwoordigd zijn in het comité.
 
Zowel de EU als organisatie als de afzonderlijke EU-lidstaten kunnen kandidaten voordragen. Zij hebben nog de tijd daartoe tot 10 april.
 
Copyright tekst: Johan Peters, 25/03/2020 - ...