Nog werk aan de winkel inzake toegankelijkheid Nederlands spoor

02/07/2021
 
Eind 2020 was 74% van de Nederlandse treinstations toegankelijk voor mensen met een beperking. In 2030 moet dit 100% zijn. Er is dus nog werk aan de winkel, zegt koepelorganisatie Ieder(in) op basis van het Actualisatierapport Toegankelijkheid Spoor 2021.
 
Ieder(in) constateert dat het toegankelijk houden van de treinstations momenteel een grote uitdaging vormt. Daarbij gaat het niet alleen om de gebouwen zelf, maar ook om de treinen die er stoppen. Het aantal toegankelijke treinen stijgt weliswaar ook jaarlijks. Maar de laatste ontoegankelijke trein zal volgens planning pas in 2044 uit de roulatie worden genomen. Daarnaast is de NS niet de enige maatschappij die op het spoor actief is. Voor het eerst zijn daarom in het rapport nu ook de regionale vervoerders opgenomen (bijvoorbeeld Arriva). Er blijken grote verschillen te bestaan tussen de diverse vervoerders wat de toegankelijkheid van het materieel betreft en de visie op toegankelijkheid.
 
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelt iedere vijf jaar een Actualisatierapport Toegankelijkheid Spoor op samen met de NS, ProRail, provincies en andere stakeholders. Het valt als PDF te downloaden via deze link (72 pagina's). 
 
Copyright tekst: Johan Peters, 02/07/2021 - ...