Apps Nederlandse overheid nog nauwelijks toegankelijk voor mensen met beperking

23/06/2022
 
Sinds precies één jaar dienen alle apps van de Nederlandse overheid een toegankelijkheidsverklaring te hebben. Die verklaring geeft aan in hoeverre een app geschikt is voor mensen met een beperking. Stichting Appt heeft nu onderzocht hoe het staat met de toegankelijkheidsverklaringen. Bedroevend, is de conclusie.
 
Appt heeft de overheidsapps onderverdeeld in vijf categorie├źn, A t/m E. A wil zeggen dat een app volledig toegankelijk is en bij E is er geen toegankelijkheidsverklaring. Bij categorie B, C en D is er wel een toegankelijkheidsverklaring, maar de toegankelijkheid is nog niet perfect (B), nog grotendeels onbekend (C) of er is nog niets aan gedaan zover bekend (D). Slechts elf apps van de Nederlandse overheid vallen binnen categorie A,  dat is 6,9%. In werkelijkheid is de situatie nog slechter. Negen van de 11 toegankelijkheidsverklaringen categorie A blijken namelijk onterecht. Zo blijven dus maar twee juiste verklaringen over, oftewel 1,25% van de in totaal 523 apps die naar schatting in gebruik zijn. Lees meer over het onderzoek bij Stichting Appt
 
Ieder(in), de koepelorganisatie van organisaties voor mensen met een beperking of chronische ziekte, vindt de uitkomsten van het onderzoek 'zorgwekkend'. Ieder(in) wijst erop dat de mobiele telefoon voor veel mensen met een beperking een essentieel hulpmiddel is om zelfstandig te kunnen leven. Ieder(in) vraagt de Tweede Kamer daarom staatssecretaris Van Huffelen aan te sporen nog concreter te worden in zijn voornemen overheidswebsites en -apps sneller toegankelijk te maken. Vooral een tijdpad en toezicht zijn daarbij volgens Ieder(in) van belang.
 
Copyright tekst: Johan Peters, 23/06/2022 - ...