Nederlandse ov sneller toegankelijker voor mensen met beperking

09/12/2022
 
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat trekt meer geld uit om het Nederlandse ov toegankelijker te maken. Het verdubbelt het beschikbare budget dat voor deze regeerperiode was gereserveerd van 10 miljoen euro naar 20 miljoen euro. Dat meldt koepelorganisatie Ieder(in) die samen met andere belanghebbenden flink had gelobbyd voor meer ambitie.
 
De toezegging van het ministerie kwam tijdens de begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer. Diverse partijen dienden een amendement in om het beschikbare bedrag van 10 miljoen euro te verdubbelen. Staatssecretaris Vivianne Heijnen, verantwoordelijk voor openbaar vervoer, ging dus akkoord met het amendement. Door de verdubbeling van het budget kunnen doelen uit het Bestuursakkoord Toegankelijkheid Openbaar Vervoer 2022-2032 sneller worden gerealiseerd. In dat bestuursakkoord, dat de overheid met openbaar vervoerbedrijven en provincies heeft afgesloten, staat dat alle ov in ten laatste 2040 toegankelijk moet zijn voor mensen met een beperking.
 
Tijdens het debat diende Kamerlid Stieneke van der Graaf van de ChristenUnie ook nog vier moties in. Onder andere een motie die oproept tot wet- en regelgeving om overlast van foutief geparkeerde deelscooters op geleidelijnen of midden op de stoep tegen te gaan (een motie naar mijn hart!! Zouden ze in Vlaanderen ook eens actie tegen moeten ondernemen. Fietsen en elektrische steps idem). Een motie van hetzelfde Kamerlid over rolstoeltoegankelijkheid van de buurtbussen werd aangehouden. Daar loopt namelijk nu nog een onderzoek naar.
 
Copyright tekst: Johan Peters, 09/12/2022 - ...