Nederlandse slechthorenden vragen om gelijke kansen op grond van VN-verdrag

09/03/2020
 
 
In Nederland leven zo'n twee miljoen slechthorenden. Zij ervaren moeite om volledig mee te kunnen doen in de maatschappij. Het Oorfonds Nederland en patiëntenorganisatie Hoormij NVVS vragen in een ingezonden brief in het dagblad Trouw om deze mensen gelijke kansen te bieden.
 
Slechthorenden ondervinden problemen op het werk en in de sociale omgang met mensen. Doordat zij gesprekken niet goed kunnen volgen, trekken zij zich veelal terug. Wat werk betreft, heeft gemiddeld 15% van de slechthorenden minder vaak werk dan horenden. Een gehoorapparaat aanschaffen, leidt niet altijd tot het gewenste resultaat. Het ongecompliceerde goede horen keert nooit terug, aldus de schrijvers van de brief: René van der Heijden (Oorfonds) en Wil Verschoor (Hoormij).
 
Slechthorendheid komt niet alleen door ouderdom of een verwaarloosde oorontsteking. Ook erfelijke factoren blijken een rol te spelen. Er zijn momenteel 170 erfelijke mutaties gevonden die kunnen leiden tot gehoorproblemen. Slechthorenden vindt men dan ook zowel onder jongeren als ouderen.
 
De briefschrijvers vragen om meer aandacht voor de problemen van slechthorenden. Aandacht waartoe de overheid verplicht is vanuit de VN Conventie inzake Mensenrechten van Personen met een Beperking. Zo zouden alle openbare gebouwen goed toegankelijk moeten worden voor slechthorenden, bijvoorbeeld door de aanleg van een ringleiding. Bedrijven kunnen ook maatregelen nemen voor hun slechthorende werknemers. Bijvoorbeeld door geen kantoortuinen op te weinig vierkante meters in te richten. Uiteindelijk moeten de slechthorenden evenzeer goed kunnen functioneren in een inclusieve maatschappij, besluiten het Oorfonds en Hoormij. 
 
Copyright tekst: Johan Peters, 09/03/2020 - ...