Rijbewijzen en gehandicaptenparkeerkaarten langer geldig

02/06/2020
 
Omdat het door de coronacrisis moeilijker is om rijbewijzen en gehandicaptenparkeerkaarten te laten verlengen, heeft het Europees Parlement op 26 mei verordend dat alle rijbewijzen die tussen 1 februari en 31 augustus verlopen zeven maanden langer geldig blijven
 
Ook mensen met een rijbewijs dat korter dan vijf jaar geldig is, vallen onder de noodverordening. Wie in deze periode met een verlopen rijbewijs rondrijdt, krijgt daarvoor geen boete. Nationale overheden kunnen deze periode nog eens met zes maanden verlengen, mocht de coronacrisis daartoe aanleiding geven. Het is wel zaak zo snel als mogelijk een verlenging van het rijbewijs bij het CBR of de Belgische tegenhanger aan te vragen. 
 
Om de gehandicaptenparkeerkaart te laten verlengen, moet men normaal een keuring ondergaan. Ook deze keuringen hebben vertraging opgelopen door de lockdownmaatregelen. In Nederland luidt het advies aan gemeenten om een tijdelijke gehandicaptenparkeerkaart uit te geven met een geldigheidsduur van zes maanden. 
 
Copyright tekst: Johan Peters, 02/06/2020 - ...