'Vlaamse personen met beperking al jarenlang in lockdown'

23/06/2020
 
In Vlaanderen en Brussel staan in totaal bijna 20.000 mensen met een beperking op de wachtlijst voor een persoonsvolgend budget (PVB). Sommigen staan al sinds 2001 op de wachtlijst voor hulp. Onaanvaardbaar, zeggen Dave Ceule (algemeen directeur Onafhankelijk Leven) en Lieve Declerck (Gezinsbond). Zij vragen in een opinieartikel bij de VRT aan de Vlaamse regering de personen met een beperking niet te vergeten bij de bedeling van gelden in het kader van de economische relance na de coronacrisis.
 
Sinds 2016 kent Vlaanderen het systeem van persoonsvolgende financiering. Dit kent twee soorten budgetten waarmee personen met een beperking zorg kunnen inkopen om zo zelfstandig mogelijk te leven. Het eerste is het zorgbudget dat 300 euro per maand bedraagt. De persoon met beperking mag dit bedrag vrijelijk besteden, zonder daarvoor verantwoording af te leggen. Het is vooral geschikt voor degenen die enige hulp nodig hebben, maar voor de rest nog goed zelfstandig zijn. Zij hoeven hiervoor zelf geen aanvraag te doen. De zorgkas contacteert hen. Bij het PVB is dit anders. Dit is bedoeld voor meerderjarige personen met beperking die intensieve of frequente ondersteuning nodig hebben. Zij kunnen daartoe een aanvraag voor een PVB indienen en moeten daarbij aan enkele voorwaarden voldoen.
 
Momenteel staan dus bijna 20.000 personen op de wachtlijst voor een PVB. Zij worden nu veelal ondersteund door mantelzorgers, familie of vrienden. De toekenning van PVB's verloopt uiterst langzaam. Tot op heden hebben in 2020 222 volwassenen een PVB gekregen, schrijven Ceule en Declerck. Zij zijn bang dat mensen met een beperking nog jarenlang in lockdown moeten blijven, omdat  zij niets kunnen ondernemen zonder adequate ondersteuning en de mantelzorgers aan hun top zitten. Zij vragen dan ook aan de Vlaamse regering om eveneens financiële middelen vrij te maken voor een goede ondersteuning van de doelgroep.
 
Copyright tekst: Johan Peters, 23/06/2020 - ...