Nieuw Socialisme zoekt vrouwen om de wereld te veranderen

22/06/2020
 
Nieuw Socialisme is een politieke beweging die is opgericht door Nita Bouwman uit Groessen, gemeente Duiven (Gelderland). Nita streeft naar een maatschappij waarin burgers op gelijke voet met elkaar kunnen communiceren. Ongeacht hun herkomst, nationaliteit, beperking, inkomen. Zelf heeft Nita een licht verstandelijke beperking. 
 
Nita richt zich met haar politieke beweging vooral op vrouwen. Vrouwen met of zonder beperking, hoogopgeleide of laagopgeleide vrouwen, arme of rijke vrouwen: iedere vrouw van iedere politieke stroming is welkom zich bij de beweging aan te sluiten. Samen met hen wil zij een raad opbouwen die vrouwen het gevoel moet geven dat zij erbij horen en om waarden als eerlijkheid, gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid uit te dragen. Vrouwen die al politiek actief zijn, worden in het bijzonder uitgenodigd om Nita bij te staan. Speerpunten in het beleid van de op te richten raad, en van Nieuw Socialisme in zijn algemeen, zijn onder andere: betere zorg, eerlijker inkomensverdeling, goede toekomstmogelijkheden en vrouwen met een beperking in het parlement zien te krijgen. 
 
Hoewel Nieuw Socialisme nu vooral nog een lokaal initiatief is, denkt Nita Bouwman al verder. Zij wil op landelijk niveau gaan opereren met Nieuw Socialisme en sluit politieke activiteit op Europees niveau in de toekomst evenmin uit. Daarbij wil zij haar kernwaarden niet verloochenen: respect voor de ander (ook als deze het niet met haar eens is) en het gebruik van duidelijke, eenvoudige taal. Zodat iedereen met elkaar in contact kan treden en elkaar kan begrijpen.
 
Wie meer wil weten over Nieuw Socialisme (de naam kan overigens nog worden veranderd, mochten leden daartoe willen overgaan) of zich wil aanmelden, kijkt op de site. Lees ook over het verdrag dat Nieuw Socialisme wil opstellen en een uitgebreid interview met Nita Bouwman over haar eigen achtergrond en beweegredenen.
 
Copyright tekst: Johan Peters, 22/06/2020 - ...