Nederland neemt fysieke toegankelijkheid op in Nationale Omgevingsvisie

16/09/2020
 
Het Nederlandse kabinet heeft een Nationale Omgevingsvisie gepubliceerd. Daarin staat hoe Nederland op de lange termijn wil omgaan met de fysieke leefomgeving. Hoe in te spelen op klimaatverandering, energievoorziening etc. Na lobby van Ieder(in), de belangenorganisatie voor mensen met een beperking en chronisch zieken, is ook de toegankelijkheid van de fysieke leefomgeving in de visie opgenomen.
 
Concreet benoemt het kabinet de toegankelijkheid van gebouwen en de openbare ruimte als een zaak van nationaal belang. Het verwijst daarbij naar het geratificeerde VN-verdrag inzake de Mensenrechten van Personen met een Beperking. Bij de omgevingsvisie hoort een Uitvoeringsagenda. Bij de programma's 'Gezonde leefomgeving' en 'Verstedelijking en wonen' moet de fysieke toegankelijkheid een belangrijk onderdeel gaan worden.
 
De Nationale Omgevingsvisie is niet het enige document dat bepaalt hoe de leefomgeving eruit moet gaan zien. Gemeenten kunnen zelf een lokale omgevingsvisie opstellen. Die zouden volgens Ieder(in) idealiter ook inclusie moeten nastreven. 
 
Meer lezen? Op deze pagina vind je de definitieve Nationale Omgevingsvisie en de Uitvoeringsagenda.
 
Copyright tekst: Johan Peters, 16/09/2020 - ...