Midden- en kleinbedrijf neemt zich voor werk te maken van toegankelijkheid

19/02/2020
 
 
Wie (her)kent het niet: (te) hoge drempel bij het binnengaan van een winkel? Te veel obstakels in een winkel waardoor je niet normaal kunt lopen? Het ontbreken van een gehandicaptentoilet in een restaurant of een gehandicaptentoilet dat als opslagplaats blijkt te worden gebruikt? Het midden- en kleinbedrijf (voor de Vlaamse lezers: bij jullie zijn dat de kmo's) zegt toe meer werk te gaan maken van een betere toegankelijkheid voor mensen met een beperking, ongeacht de aard van de beperking. De site MKB Toegankelijk is een belangrijke aanzet daartoe.
 
MKB Toegankelijk is een samenwerking tussen MKB Nederland, VNO-NCW en verschillende (koepel)organisaties voor mensen met een beperking. Op de site staat informatie en advies over toegankelijkheid. Er zijn voorbeeldvideo's waarin wordt gedemonstreerd waarom een bepaalde situatie niet toegankelijk is voor mensen met een beperking en ondernemers vinden er checklists. De partijen hanteren als richtlijnen de VN Conventie inzake de Mensenrechten van Personen met een Beperking en de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte.
 
In vijf winkel- en horecagebieden in Nederland vinden pilots plaats. Dit is in de gemeenten Amersfoort, Bussum, Haarlem, Ulft en Naaldwijk. Via onder andere mystery guests wordt in kaart gebracht hoe de toegankelijkheid daar kan worden verbeterd. Dit gaat van fysieke toegankelijkheid tot aan een juiste manier van communiceren met de klant met beperking en van productaanpassingen tot aangepaste betaalsystemen.
 
Copyright tekst: Johan Peters, 19/02/2020 - ...