Wouter Van Besien: 'Mensen met beperking moeten mee kunnen werken aan toegankelijkheid van de stad' 
 

Heeft u enig idee hoeveel mensen met een beperking in Antwerpen woonachtig zijn?

     Precieze Antwerpse cijfers heb ik niet. In gans België gaat het om zo’n 6% van de mensen die erkend zijn als personen met een handicap. En 16% die zelf aangeven last te hebben van één of meerdere langdurige ziekten of handicaps. Dus sowieso zijn ze een belangrijke groep in onze samenleving en onze stad, waar we absoluut mee moeten rekening houden met hoe we onze stad uitbouwen.

Wat is uw indruk van de huidige toegankelijkheid van de stad voor deze doelgroep?

Er kan heel veel beter. Heel wat belangrijke plaatsen zijn niet of nauwelijks te bereiken door een belangrijk deel van de bevolking. Denk maar aan de metrostations waarvan er zeven van de 12 niet toegankelijk zijn voor minder mobiele mensen.

Hoe zouden de toegankelijkheid en de voorzieningen voor mensen met beperking moeten worden verbeterd?

We hebben een hele reeks maatregelen opgenomen in ons programma. Dat gaat dan zowel over het correct en veilig inrichten van de straten en pleinen, het straatmeubilair en het toegankelijk maken van openbare gebouwen. Maar het gaat over meer dan dat. Projectontwikkelaars moeten ook over de toegankelijkheid waken van nieuwe woningen die worden gebouwd. Cultuuractiviteiten en het verenigingsleven moeten actief toegankelijk gemaakt worden voor iedereen. (Zie voor een opsomming van alle voorgenomen maatregelen deze samenvatting uit het partijprogramma). 

Zijn er naar u weet speciale voorzieningen getroffen voor mensen met een beperking om te kunnen stemmen?

Ik weet dat de Vlaamse overheid richtlijnen heeft om stemlokalen en stemprocedures toegankelijk te maken voor iedereen. Het is belangrijk dat als dat niet het geval zou zijn dit absoluut gemeld wordt en dat we ervoor zorgen dat we in de toekomst dat kunnen verbeteren. In Mechelen en Aalst lopen interessante pilootprojecten waar blinde kiezers kunnen stemmen op een computer met audiomodule.

Wat zou uw partij als eerste op de agenda zetten ter verbetering voor mensen met een beperking?

Participatie aan het bestuur van de stad. Om een stad te maken waarin iedereen thuis is, moet iedereen aan het beleid van de stad kunnen deelnemen. We informeren, geven inspraak, beslissen samen en doen samen. Er zit heel veel ervaring en betrokkenheid bij mensen met een beperking om mee te werken aan het beleid en hun kennis en inzichten mee aan te wenden om goede beslissingen te nemen.

Copyright interview: Johan Peters, oktober 2018 - ...
Meer interviews met Antwerpse politici over dit onderwerp.