Aannekken werknemers met beperking makkelijker voor Vlaamse werkgevers via Individueel maatwerk

27/06/2023
 
(Tekst overgenomen van Gazet van Antwerpen)

Op 1 juli gaat individueel maatwerk van start, een maatregel die mensen met een arbeidshandicap vlotter aan de slag moet helpen in gewone bedrijven. Aanvragen kunnen vanaf maandag 3 juli ingediend worden via het WSE-loket, het e-loket van het departement Werk en Sociale Economie.

Van de 172.000 werkzoekenden in Vlaanderen heeft om en bij de 20 procent een problematiek van cognitieve, psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard. Momenteel vinden die mensen met een arbeidsbeperking vooral werk in het collectief maatwerk, de vroegere beschutte of sociale werkplaatsen. Om hen meer kansen te geven om ook aan de slag te gaan bij gewone bedrijven, heeft de Vlaamse regering het decreet individueel maatwerk uitgewerkt.

Dat decreet moet het voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen met een arbeidshandicap aan te trekken. Zo komt er naast de bestaande loonpremie, die werkgevers compenseert voor rendementsverlies, ook een begeleidingspremie. Die premie moet bedrijven ondersteunen wanneer ze iemand met een arbeidsbeperking in dienst nemen. De hoogte van de begeleidingspremie zal afhankelijk zijn van de mate waarin begeleiding noodzakelijk is.