Community based care en Independent Living moeten Europese norm worden

 17/01/2020
 
In Europa leven veel mensen in instellingen, omdat ze niet zelfstandig kunnen wonen. Het gaat dan om dak- en thuislozen, mensen met een beperking en mensen met psychische problemen. Hoeveel het er zijn doorheen heel de EU, daar zijn geen betrouwbare cijfers over. Eurocommissaris Helena Dalli wil af van die instellingen. Waar mogelijk moet iedereen de mogelijkheid krijgen om zo zelfstandig mogelijk te leven, via community based care of Independent Living.
 
Volgens Dalli wordt niemand er beter van als hij/zij in een instelling verblijft: 'De gedachte dat men daar goede aandacht en verzorging krijgt, is vals. Op die manier blijven mensen afhankelijk en verborgen voor de maatschappij, terwijl ze juist onderdeel van de samenleving moeten zijn.'
 
Haar eerste prioriteit als Eurocommissaris voor Gelijke Kansen is dat er betrouwbare cijfers komen over het aantal Europeanen dat in instellingen leeft. Eurostat kan die nu niet leveren. Verder wil ze werken aan bewustwording bij de EU-lidstaten inzake dit onderwerp. Mensen kunnen niet zomaar vanuit een instelling de straat op worden gestuurd. Er moeten dus alternatieven voorhanden zijn via community based care of de Independent Living methode.
 
Lees de toespraak van Dalli hierover. Een land waar veel mensen met een beperking nog in instellingen wonen, is Bulgarije. Ik besteedde aandacht aan deze problematiek in de interviews die ik mei 2019 in Sofia hield: Centre for Independent Living, Bapid
 
Copyright tekst: Johan Peters, 17/01/2020 - ...