Advies Onderwijsraad inzake inclusief onderwijs

26/06/2020
 
In Nederland heeft de Onderwijsraad een advies uitgebracht aan de bevoegde minister inzake inclusief onderwijs. Volgens de Onderwijsraad zijn er drie voorwaarden waaraan moet worden voldaan om te kunnen spreken van inclusief onderwijs: de leerling met beperking moet kunnen rekenen op ondersteuning op school, de school moet nabij zijn en het leerlingenbestand bestaat uit kinderen met en zonder beperking. Ieder(in), de koepelorganisatie voor mensen met een beperking en chronische ziekte, verwelkomt het advies.
 
Naast de praktische voorwaarden is het volgens de Onderwijsraad ook van belang dat medeleerlingen, docenten, schoolleiders en ouders goed zijn toegerust in de omgang met de leerlingen met beperking. Zo zullen leerlingen met beperking zich makkelijker welkom voelen. 
 
Er is een verschil tussen inclusief onderwijs en passend onderwijs. Bij inclusief onderwijs staan alle scholen open voor leerlingen met beperking en bieden ze alle op zijn minst lichte ondersteuning. Passend onderwijs is meer maatwerk en daarbij zijn de voorwaarden nabijheid en de mix van leerlingen zonder en met beperking geen expliciete doelstelling. 
 
Om tot inclusief onderwijs te geraken, moet een landelijke norm worden opgesteld over wat de benodigde ondersteuning precies inhoudt en hoe die aan te bieden.  Inclusief onderwijs kan worden gerealiseerd door speciaal en regulier onderwijs meer bij elkaar te brengen schrijft de Onderwijsraad in het advies. Ten slotte moet inclusief onderwijs een centrale plek krijgen in de lerarenopleidingen. 
 
Ieder(in) is blij met het advies van de Onderwijsraad, maar wijst er nog op dat ook keuzevrijheid voor ouders en kinderen in de keuze van de school een voorwaarde zou moeten zijn. Het wachten is nu op wat minister Slob met het advies gaat doen. 
 
Copyright tekst: Johan Peters, 26/06/2020 - ...