'Mensen met beperking verdienen aandacht in regeerakkoord'

23/01/2024
 
Wie mag zich als nieuwe premier en dus minister van Algemene Zaken
hard gaan maken voor een betere positie van Nederlanders met beperking?

 
 
Wanneer PVV, VVD, NSC en BBB echt beginnen te onderhandelen over een regeerakkoord moeten ze aandacht besteden aan de twee miljoen Nederlanders met beperking. Dat vragen Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, Ieder(in) en nog honderden andere zorg- en cliƫntenorganisaties in een 22 januari gepubliceerde brief aan informateur Plasterk.
 
De organisaties stellen vast dat mensen met een beperking er de afgelopen jaren op achteruit zijn gegaan. Financieel, in hun woonsituatie, in het kunnen meedoen in de maatschappij (inclusie). Zij wijten dat aan bezuinigingen en te starre regels. Concreet vragen de ondertekenaars van de brief dat de onderhandelende partijen de motie inzake de 'Nationale strategie voor mensen met een beperking' die de Tweede Kamer eind 2022 aannam te steunen.
 
In de brief maken de ondertekenaars een onderscheid tussen de ruim 200.000 Nederlanders die zorg ontvangen vanuit de gehandicaptenzorg en de overigen die zelfstandig wonen, eventueel met aanpassingen en voorzieningen. Bij de eerste groep staat de kwaliteit van de geleverde zorg continu onder druk door een gebrek aan geld en personeel, schrijven ze. De anderen lopen continu vast in gecompliceerde regelgeving en een uitvoering die niet aansluit op de behoeften. 
 
Het is afwachten of en wanneer de onderhandelende partijen zover geraken dat ze gaan praten over een regeerakkoord. Hopelijk is deze brief dan niet allang in een la verdwenen.
 
Copyright tekst: Johan Peters, 23/01/2024 - ...