Gezichtsverlies gaat gepaard met verkeerde perceptie van geluid

04/06/2020
 
De mate van gezichtsverlies heeft invloed op het juist inschatten van de afstand vanwaar geluiden vandaan komen.  Dit blijkt uit onderzoek dat is gepubliceerd in het blad Scientific Reports.
 
In het onderzoek, uitgevoerd door Anglia Ruskin University's Vision and Eye Research Institute (VERI), kregen deelnemers met verschillende gradaties van gezichtsverlies allerlei geluiden te horen. spraak, muziek, lawaai. Zij moesten vervolgens aangeven hoever de afstand was tussen het geluid en waar zij zich bevonden. Mensen met ernstig gezichtsverlies hadden meer moeite met het inschatten van de juiste afstand dan mensen met minder ernstig gezichtsverlies. Geluiden van ver weg werden door mensen met ernstig gezichtsverlies twee keer zover weg ingeschat als door mensen zonder gezichtsverlies. Ze schatten de ruimte waarin ze verbleven ook drie keer groter in dan de controlegroep van normaal ziende mensen.
 
Het belang van het onderzoek zit hem erin dat hieruit blijkt dat mensen met gezichtsverlies het moeilijk vindt geluiden van dichtbij goed in te schatten wat de afstand betreft. Dit levert moeilijkheden op bij alledaagse situaties, zoals het oversteken van een drukke straat.
 
Copyright tekst: Johan Peters, 04/06/2020 - ...