Belgische ministers van Gehandicaptenbeleid stippelen koers uit voor komende jaren

06/07/2022
 
Dinsdag 5 juli kwamen de bevoegde ministers en staatssecretarissen voor personen met een beperking bijeen in de interministeriĆ«le subgroep Handicap. Zij keurden een werkprogramma goed dat tot 2024 loopt. 
 
In dat werkprogramma staan zes thema's centraal die als rode draad het onderwerp inclusie hebben. Ieder thema krijgt een eigen werkgroep. Als eerste thema is daar de vermindering van armoede bij de doelgroep. Een tweede werkgroep gaat zich bezighouden met gegevensverzameling en statistieken over handicaps terwijl een derde werkgroep zich buigt over de definitie van het begrip handicap. Het vierde thema betreft de arbeidsparticipatie van Belgen met een beperking. Mobiliteit en toegankelijkheid is het aandachtspunt van de vijfde werkgroep. De zesde en laatste werkgroep gaat zich bezighouden met sociale inclusie en sensibilisering rondom de rechten van personen met een beperking. Kijk voor een meer uitgebreide beschrijving van de thema's op de federale overheidspagina van Karine Lalieux.
 
De interministeriƫle subgroep Handicap is ingesteld door de IMC Welzijn, Sport en Gezin. Aan de leden van deze groep vraagt de subgroep nog dit jaar een interfederale handicapstrategie op te stellen die geldt tot 2030. Met zo'n strategie moet Belgiƫ gaan voldoen aan zijn internationale verplichtingen, namelijk het VN Verdrag inzake Mensenrechten van Personen met een Beperking en de Europese strategie van EU-commissaris Helena Dalli.
 
Copyright tekst: Johan Peters, 06/07/2022 - ....