Democratische presidentskandidaten focussen zich op mensen met beperking

11/01/2020
 
In de Verenigde Staten is de toegankelijkheid van gebouwen en openbaar vervoer voor mensen met een beperking zeer goed geregeld dankzij de Americans with Disabilities Act. Op andere terreinen, zoals werk en inkomen en onderwijs, lopen mensen met een beperking echter ook in de VS nog achterop. De afgelopen maanden hebben talloze Democratische presidentskandidaten zich over hun positie uitgelaten, meldt The New York Times.
 
Amy Klobuchar (foto) was de laatste kandidate die haar voorstellen deed om de positie van de doelgroep te verbeteren. Klobuchar pleit onder andere voor de afschaffing van het 'sub-minimum loon'. Dat is de minimale vergoeding die werkgevers aan werknemers met een beperking moeten betalen en deze bedraagt slechts enkele luttele dollarcenten per uur. Verder wil Klobuchar de sociale uitkeringen voor mensen met beperking verhogen en de hulp- en dienstverlening aan thuiswonenden en zij die in een instelling wonen uitbreiden. Elisabeth Warren, een andere presidentskandidate, had eerder gepleit voor betere gezondheidszorg, onderwijs en werk. Dat kwam haar op veel bijval te staan van belangengroeperingen. Wat de mannelijke presidentskandidaten in gedachten hebben voor de doelgroep kan ik helaas niet direct achterhalen via The New York Times.
 
Omvangrijke doelgroep
 
Mensen met een beperking vormen een omvangrijke doelgroep in de VS. Volgens de Centers for Disease Control and Prevention krijgt een op de vier volwassen Amerikanen (61 miljoen!) in zijn of haar leven op enig moment te maken met een beperking. Al dan niet door ouderdom. Twee op de vijf Amerikaanse senioren van 65 jaar en ouder hebben een beperking.  De top-6 van beperkingen zijn achtereenvolgens: fysiek, verstandelijk, horen, zien, niet meer zelfstandig kunnen leven, niet meer zelfstandig zaken als wassen en aankleden kunnen verrichten. Mensen met een beperking zijn vooral te vinden in de lagere inkomensklassen, onder vrouwen en onder non-Hispanics (niet-Spaanstaligen). 
 
Copyright tekst: Johan Peters, 11/01/2020 - ...