Nationale Gezondheidsraad neemt fibromyalgie serieus

20/03/2024
 
De Nationale Gezondheidsraad heeft op verzoek van het ministerie van VWS een advies uitgebracht over de vaststelling en behandeling van fibromyalgie. Alhoewel fibromyalgie een nog grotendeels onbegrepen aandoening is, stelt de Nationale Gezondheidsraad dat mensen met fibromyalgie zoveel mogelijk zorg op maat verdienen. 
 
Fibromyalgie kenmerkt zich door chronische pijn verspreid over het lichaam in combinatie met andere fysieke -, cognitieve - en/of emotionele klachten. Men schat dat 2% van de wereldbevolking er last van heeft. Ook de Nationale Gezondheidsraad gaat uit van dit percentage voor Nederland. De klachten die mensen erdoor ervaren, hebben invloed op hun sociale en arbeidzame leven. Het zijn de (huis)artsen die de diagnose moeten vaststellen. Omdat er geen aanwijsbare biologische factoren bestaan om dit te doen, moet de arts uitgaan van het klachtenpatroon en daarop een uitgebreide biopsychosociale analyse toepassen. De heersende theorie is namelijk dat zowel biologische, psychologische als sociale factoren een rol spelen bij het ontstaan van fibromyalgie. 
 
Fibromyalgie valt op dit moment niet te genezen. Toch ziet de Nationale Gezondheidsraad dat de klachten bij sommige mensen in de loop der tijd afnemen. Daarom adviseert de Nationale Gezondheidsraad zorg op maat via een biopsychosociale aanpak. Belangrijk is de klachten serieus te nemen en te komen tot een individueel zo effectief mogelijk behandeltraject.
 
Dit is een samenvatting van de online samenvatting van de Nationale Gezondheidsraad inzake fibromyalgie.
 
Copyright tekst: Johan Peters, 20/03/2024 - ...