Federale regering komt met 145 maatregelen voor mensen met beperking

27/08/2021
 
De Belgische federale regering heeft een actieplan met 145 maatregelen opgesteld die de positie van Belgen met beperking moeten verbeteren. Volgens bevoegd minister Karine Lalieux (foto) zijn de maatregelen bedoeld om de samenleving zich aan hen te laten aanpassen en niet andersom.
 
Het actieplan is vorige maand al goedgekeurd in de federale regering en werd donderdagmiddag gepresenteerd. De maatregelen gaan over alle beleidsterreinen heen: werk, vervoer, financiĆ«n. Zo moet de federale overheid er eindelijk voor zorgen dat minstens 3% werknemers met een beperking werkzaam is bij de federale overheid, moet de NMBS zorgen voor toegankelijker stations en treinen en is het de bedoeling dat in de belastinghervorming nadrukkelijk rekening wordt gehouden met mensen met beperking. 
 
Sommige maatregelen zijn al in werking getreden, andere volgen de komende jaren. Tegen eind 2022 verschijnt een eerste voortgangsrapport. Vlak voor het einde van de regeerperiode in 2024 verschijnt dan het eindrapport. Nog dit jaar komt er ook een interfederaal plan. Daarin staan afspraken tussen de federale regering en de gewesten (Vlaams, Waals, Brussels)  De bevoegde ministers vergaderen er eind dit jaar over. 
 
Copyright tekst: Johan Peters, 27/08/2021 - ...