Coronacrisis: zorgverleners voor gehandicapten moeten werk kunnen blijven doen onder geldende regels

09/04/2020
 
 
Dat er het nodige misgaat in de zorg en ondersteuning aan mensen met beperking in Belgische en Nederlandse woon- en zorgvoorzieningen, en bij mensen met beperking die thuiswonen, tijdens de huidige coronacrisis hebben we de afgelopen tijd al meegekregen via de media. Dat doet het ergste vrezen voor de zorg- en dienstverlening aan de doelgroep in landen binnen de EU waar die zorg op een lager peil ligt. In een brief opgesteld en ondertekend door 43 Europarlementsleden roepen deze op het voor de zorg- en ondersteuningsaanbieders mogelijk te maken dat zij hun werk kunnen blijven doen met een garantie op voortzetting van de huidige financieringsregels.
 
Veel aanbieders van zorg- en ondersteunende diensten hebben hun werkzaamheden gestaakt. Zij vrezen dat de contracten die ze voor de uitbraak van het coronavirus hadden afgesloten met autoriteiten niet meer gelden onder de huidige omstandigheden. Hun medewerkers hebben normaal gesproken veel fysiek contact met de persoon met beperking. Nu moet 1,5 meter afstand worden gehouden. Dat heeft uiteraard impact op de zorg- en dienstverlening. De aanbieders zijn bang dat zij door de aangepaste dienstverlening geen aanspraak meer kunnen maken op Europese fondsen zoals het European Social Fund. Deze schrijven namelijk precies voor hoe de zorg- en dienstverlening moet plaatsvinden.
 
De Europarlementariërs roepen in hun brief de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, en de Europese president, Charles Michel, op ervoor te zorgen dat de aanbieders van zorg- en dienstverlening aan personen met beperking gebruik kunnen blijven maken van de bestaande fondsen onder de geldende voorwaarden en dat ook wordt geïnvesteerd in de fondsen. Verder vragen zij om voldoende beschermend materiaal voor de zorg- en dienstverleners. Een kopie van de brief is ook verzonden naar Helena Dalli, Eurocommissaris voor Gelijke Kansen. Onder haar portefeuille valt ook het Europese gehandicaptenbeleid. 
 
Copyright tekst: Johan Peters, 09/04/2020 - ...