Europese Commissie presenteert Disability Strategy voor de komende 10 jaar

04/03/2021
 
Afbeelding invoegen
Eurocommissaris van Gelijkheid (Equality) Helena Dalli met de
Strategy for the Rights of Persons with Disabilities (2021-2030)
Bron foto: Twitter account Helena Dalli
 
Eurocommissaris van Gelijkheid Helena Dalli presenteerde gisteren (woensdag) de langverwachte 'Strategy for the Rights of Persons with Disabilities 2021 - 2030. De strategie bouwt voort op de vorige die liep van 2010 - 2020 en is onderdeel van de Europese Pijler van Sociale Rechten.
 
De strategie voor de komende tien jaar rust op drie belangrijke pijlers: Europeanen met een beperking hebben het recht zich te vestigen in een andere EU-lidstaat en actief deel te nemen aan het politieke leven; Europeanen met een beperking hebben recht op een zelfstandig leven, waar en met wie zij zelf kiezen; Europeanen met een beperking hebben gelijke toegang tot de rechtspraak, sport, werk en alle andere maatschappelijke instanties waartoe niet-gehandicapten ook toegang hebben. Discriminatie en uitsluiting op basis van beperking is verboden.
 
Om deze doelstellingen te realiseren, komt de Europese Commissie met een aantal initiatieven. Zo loopt er momenteel al een proef in acht EU-lidstaten met de zogenaamde European Disability Card. Eind 2023 moet iedere Europeaan met een beperking in het bezit zijn van zo'n kaart waarmee hij/zij zich vrijelijk in de EU kan bewegen en in ieder land dan dezelfde rechten geniet die met de status van gehandicapte samenhangen. Om een zo onafhankelijk leven te garanderen voor de doelgroep zal de Europese Commissie specifieke begeleiding ontwikkelen en sociale hulp aan de doelgroep trachten te verbeteren. Er zijn al speciale Europese wetten voor personen met beperking. Denk daarbij aan zaken als toegankelijkheid van websites, gebouwen en toegankelijk reizen. De meeste EU-lidstaten hanteren echter andere normen voor de toegankelijkheid van gebouwen, transport etc. Om daar meer lijn in te krijgen, komt er in 2022 een 'European Resource Centre' dat alle toegankelijkheidsinformatie moet samenbrengen op één plek. Bij dit alles blijft de VN Conventie inzake de Rechten van Personen met een Beperking de leidraad voor het Europese beleid. De EU heeft deze conventie geratificeerd, net als de afzonderlijke lidstaten.
 
De komende tijd gaat Eurocommissaris Helena Dalli in gesprek met organisaties voor personen met een beperking om de implementatie van de nieuwe strategie af te stemmen met de doelgroep.
 
Copyright tekst: Johan Peters, 04/03/2021 - ...