EDF: EU Disability Card moet op meer gebieden gelijkheid bieden

01/06/2022
 
De introductie van de EU Disability Card in de gehele EU, voorzien eind 2023, is één van de kernelementen van de Strategy for the Rights of Persons with Disabilities 2021-2030 die EU-Commissaris voor Gelijkheid Helena Dalli vorig jaar maart presenteerde. Hoe zit het met die kaart, zo'n anderhalf jaar voor invoering? Het European Disability Forum (EDF) heeft de zaken op een rijtje gezet.
 
Het plan voor de European Disability Card stamt al uit het jaar 2013. De toenmalige Europese Commissie stelde in dat jaar een werkgroep bestaande uit geïnteresseerde landen in die met voorstellen moest komen voor een toekomstig Europees project. Tussen 2016 en 2018 volgde een pilotproject waaraan onder andere België deelnam. Een steekproef van personen met een beperking uit acht landen ontvingen een kaart waarmee hun beperking ook in de overige deelnemende landen werd erkend. Zo had iemand uit België in bijvoorbeeld Malta recht op precies dezelfde voorzieningen voor mensen met beperking als Maltezen met een beperking zelf. Het pilotproject was vooral gericht op de sectoren toerisme, cultuur, sport en vrij tijd. 
 
De evaluatie van het pilotproject was positief. De volgende stap is dus de introductie van de kaart in alle EU-lidstaten. Maar dat gaat het EDF nog niet ver genoeg. Het EDF pleit ervoor de mogelijkheden voor het gebruik van de kaart uit te breiden. Zo zou de kaart ook recht moeten geven op een gelijke behandeling in het openbaar vervoer, het onderwijs, arbeid en het economisch verkeer. Het EDF heeft haar standpunten verwoord in een 'Position Paper' waarover het verder wil overleggen met de betrokken Europese instanties.  
 
Copyright tekst: Johan Peters, 01/06/2022 - ...