Oorzaak dyskinesie bij ziekte van Parkinson ontdekt

02/05/2020
 
 
Veel mensen met de ziekte van Parkinson hebben tijdens hun behandeling last van ongecontroleerde lichaamsbewegingen. Dit heet dyskinesie. Een internationale studie toont aan waar die ongecontroleerde bewegingen door ontstaan.
 
De oorzaak van de ziekte van Parkinson ligt in het afsterven van hersencellen die de neurotransmitter dopamine produceren. Een tekort aan dopamine veroorzaakt onder andere stijve spieren, trillingen of trager bewegen. Om de gevolgen van dat dopaminetekort tegen te gaan, krijgen Parkinson patiënten medicijnen toegediend, levodopa of kortweg dopa. Het internationale onderzoek wijst uit dat die medicijnen een onverwachte stimulerende bijwerking hebben op een eiwit in de hersenen, in het Engels genaamd Ras-guanine nucleotide-releasing factor 1, of kortweg RasGRP1. Door die extra stimulering ontstaan de ongecontroleerde bewegingen. Uit onderzoek bij muizen blijkt dat het mogelijk is om dat stimulerende effect af te remmen, terwijl de medicijnen toch gewoon kunnen blijven worden gebruikt.
 
Parkinson valt nog niet te genezen. De behandeling is er dus op gericht om de symptomen, naast stijve spieren en trillingen ook nog moeite met spreken en slikken, in bedwang te houden. In Nederland waren er in 2016 een kleine 50.000 mensen met de ziekte van Parkinson. In Vlaanderen zijn dat er zo'n 20.000. Voor heel België ligt het aantal naar schatting op 32.000.
 
Copyright tekst: Johan Peters, 02/05/2020 - ...