kinderen met downsyndroom in oudheid met egards behandeld

22/02/2024
 
Uit een onderzoek naar genetische ziekten in de prehistorie blijkt dat kinderen met downsyndroom werden begraven met alle in die tijd geldende egards. De mensen in de prehistorie lijken deze kinderen niet te hebben achtergesteld of zich ervoor te hebben geschaamd.
 
Wetenschappers onder leiding van het Duitse Max Planck Instituut voor Evolutionaire Antropologie in Leipzig onderzochten de stoffelijke resten van bijna 10.000 mensen op de aandoening trisomie. Van trisomie is sprake wanneer er van een bepaald chromosoom drie aanwezig zijn in het lichaam in plaats van twee. Trisomie is kenmerkend voor downsyndroom (chromosoom 21). Andere vormen van trisomie zijn syndroom van Patau (chromosoom 13) en het syndroom van Edwards (chromosoom 18). 
 
Van de zes gevonden kinderen met downsyndroom stamde er een uit de 17e eeuw. De overige vijf waren tussen de 2.500 en 5.000 jaar geleden overleden. De graven bevonden zich in Finland, Griekenland, Bulgarije en Spanje. Alle graven waren ingericht zoals in de betreffende periode gebruikelijk was. Een meisje van anderhalf dat zo'n 1.300 jaar geleden was begraven had zelfs een ketting met 93 kralen in het graf meegekregen. De onderzoekers trekken dan ook de voorzichtige conclusie dat kinderen met downsyndroom niet werden gestigmatiseerd vanwege hun genetische afwijking. Al houden ze een slag om de arm waar het betreft of de ouders die afwijking al visueel hadden geconstateerd op de leeftijd van overlijden.  
 
Meer bij NRC dat in het artikel nogal loopt te tobben met de correcte schrijfwijze van downsyndroom (niet correct daar dus).
 
Copyright tekst: Johan Peters, 22/02/2024 - ...