Rijksoverheid beperkt bezoek in gehandicaptenzorg en ggz-instellingen

24/03/2020
 
 
De gisteren door de Nederlandse regering aangekondigde strengere maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben ook consequenties voor de gehandicaptenzorg, de ggz-instellingen en jeugdhulpinstellingen. De landelijke richtlijn is nu dat bezoek zoveel mogelijk wordt beperkt.
 
In de gehandicaptenzorg zijn bezoekers in principe niet meer welkom, tenzij het contact met familie of vrijwilliger van essentieel belang is voor het welzijn van de cliënt. In dat geval mag hij/zij per dag maximaal één persoon voor maximaal één uur ontvangen. Deze bezoeker mag dan natuurlijk geen symptomen van het virus vertonen. Indien binnen een instelling iemand het virus heeft, geldt een volledig bezoekverbod.
 
Hetzelfde principe, maximaal één bezoeker voor maximaal één uur per dag, geldt ook voor de ggz-instellingen. De regering laat bij ggz-instellingen wel meer de mogelijkheid tot maatwerk open. Een algemene bezoekers stop acht de regering hier niet gewenst, gezien het risico op te vergaande beperkingen voor cliënten. In de ggz-instellingen wordt geen onderscheid gemaakt tussen cliënten. Voor jeugdigen geldt hetzelfde principe als voor volwassenen. 
 
De jeugdhulpinstellingen volgen de richtlijn voor de gehandicaptenzorg, dus geen bezoek tenzij ...
 
Deze richtlijnen zijn van kracht t/m minstens 6 april. 
 
Copyright tekst: Johan Peters, 24/03/2020 - ...