Mensen met beperking de dupe van bezuinigingen in het sociaal domein

16/02/2021
 
Afbeelding invoegen
 
Nederlanders met een beperking hebben het recht een beroep te doen op allerlei voorzieningen om hun leven zo goed mogelijk in te richten. Ieder(in), de koepelorganisatie van organisaties voor mensen met een beperking en chronisch zieken, krijgt van haar achterban echter steeds meer signalen dat er op die voorzieningen in het sociaal domein wordt bezuinigd.
 
Ieder(in) heeft via het verzamelen van die signalen en een peiling onder de leden een lijst opgesteld van waar de bezuinigingen de achterban precies raken. Dat blijkt op alle fronten te zijn. Via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kunnen mensen bij de gemeente een beroep doen op voorzieningen als hulp in het huishouden, hulpmiddelen en aanvullend vervoer. Gemeenten blijken de toegang hiertoe steeds meer te bemoeilijken vanwege geldgebrek. Ook in de jeugdhulp is er steeds minder spraak van passende ondersteuning aan ouders met een kind met een handicap. Verder noteert Ieder(in) dat gebruik van het persoonsgebonden budget (pgb) steeds meer wordt ontmoedigd door de gemeenten en dat de uitvoering van de Participatiewet, waarmee mensen met een beperking weer mogelijkheden zouden moeten krijgen om betaald aan het werk te gaan, spaak loopt.
 
Voor zowel Wmo als Jeugdhulp zijn de gemeenten afhankelijk van geld dat de rijksoverheid ervoor uittrekt. In de parlement zijn al stemmen te hoten dat de Participatiewet niet voldoet om het vooropgestelde doel te halen. Met het oog op de komende Tweede Kamerverkiezingen is het dus verstandig om te bekijken wat de verschillende partijen van plan zijn met het sociaal domein. Zeker als je er zelf gebruik van moet maken.
 
Copyright tekst: Johan Peters, 16/02/2021 - ...