Nieuws uit eigen keuken: autobiografie is 2

08/02/2024
 
 
Op de kop af twee jaar geleden verscheen 'Survivor' tegen wil en dank, de autobiografie van Johan Peters. In zijn boek vertelt freelance journalist Johan Peters uit Antwerpen openhartig over zijn leven met een fysieke beperking.
 
Dat leven verloopt niet altijd gemakkelijk. Sterker: hij krijgt er gedurende de eerste 44 jaar geen grip op. Sinds hij na een val op zijn achterhoofd op achtjarige leeftijd met een fysieke beperking door het leven moet, is het voortdurend schipperen tussen dingen willen en dingen weten te realiseren. Hij volgt normaal onderwijs, tot HEAO aan toe. Werk vinden en behouden, blijkt echter behoorlijk ingewikkeld. Johan wordt diverse malen verliefd. Liefdes die nooit worden beantwoord. En dan is er zijn drang naar seksueel contact en lange tijd vooral BDSM. Uit de behoefte om alles wat in zijn leven niet loopt zoals hij wil te compenseren. Maar, je raadt het al, ook die seksuele contacten verlopen niet van een leien dakje. 
 
Alhoewel reeds twee jaar geleden verschenen, is het boek nog akelig actueel. Zijn moeder, met wie hij een moeizame relatie had, is weliswaar kort na publicatie overleden. De aanloop daarnaartoe valt uit de autobiografie op te maken. Voor de rest komt de stand van zaken zoals die op 8 februari 2022 bij publicatie was vrijwel naadloos overeen met zijn huidige situatie. Ook dat tekent zijn levensverhaal.
 
In het boek komt een flinke portie seks en BDSM voor.  Het blijft op een paar alinea's na echter keurig binnen de fatsoensnormen. De scènes staan in het bredere verband de psychologische achtergrond van zijn activiteiten en relaties met de betrokken sekswerkers te schetsen.
 
Bestellen
 
Het boek valt nog steeds te bestellen. Als paperback en als e-book.
 
Paperback
E-book
 
Je vindt het ook bij het onvolprezen Bol.com
 
Andere boeken
 
Over het vervullen van je seksuele behoeften als persoon met beperking bij niet gespecialiseerde sekswerkers verscheen in 2016 Teren op betaalde liefde.
 
 
Een heel ander onderwerp betreft een stadswandeling langs tien standbeelden in het historisch centrum van Antwerpen, Antwerpen verkend - het verhaal achter tien standbeelden. Johan Peters beschrijft de historische achtergrond van de standbeelden. Het boekje is vooral bedoeld voor alle Nederlanders die een dagtrip naar Antwerpen plannen en vooraf ook iets over de geschiedenis van Antwerpen/België te weten willen komen.