In 2022 eindelijk afronding reis door de EU/In 2022 finally the end of my trip through the EU

Het kwam er weer niet van in 2021, mijn reis doorheen de EU afronden. Met dank wederom aan corona. In 2022 gaat het dan toch echt gebeuren, als we dan niet in een vijfde of zesde coronagolf zitten met gepaard gaande restricties. Geplande vertrekdatum is zondag 1 mei 2022. De reis zal eerst voeren naar Athene. Na drie dagen Athene maak ik een tussenstop van één dag in Wenen om van daaruit door te reizen aar Bratislava, waar ik ook drie dagen zal verblijven. 
 
It didn't work out again this year, ending my trip throughout the European Union. Thanks to corona. However, in 2022 I will make sure it will take place. As long as we're not experiencing a fifth or sixth corona wave with accompanying restrictions then. Planned departure date is Sunday May 1st. I first go to Athens for three days. After a stop in between in Vienna for one day I will travel further to Bratislava where I will also stay for three days. 

 
Sponsoring is altijd welkom. Stuur mij een mail om te bespreken hoe de sponsoring voor beide partijen interessant kan zijn: info@mensenmeteenbeperkingaanhetwoord.be Zie ook de privacyverklaring omtrent de bescherming van persoonsgegevens onderaan deze pagina.
 
 
Athene/Athens
 
 

Bratislava (niet voor mei 2022/not before May 2022)