Interessante sites over handicaps en meer/Interesting sites about disabilities and more

Meer Johan Peters op internet/Johan Peters can also be found elsewhere on the internet
 
Een speciale site over seksuele dienstverlening aan mensen met een beperking: http://www.handicapenprostitutiebezoek.nl  

 
De Facebook-pagina over mijn Europese reis/The Facebook page concerning my European travel:
www.facebook.com/petersjohan
 
Volg mij op Twitter/Follow me on Twitter: http://twitter.com/LiveinAntwerp
 
Voeg mij toe op LinkedIn/Add me on LinkedIn: http://be.linkedin.com/johanpeters
 
Vlaamse en Waalse gehandicaptensites/Flemish and Walloon sites for disabled people
 
Info van de federale overheid voor personen met een beperking/Information of the federal government for disabled persons: http://www.belgium.be/nl/gezondheid/handicap/
 
Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap/Flemish Agency for Disabled People: www.vaph.be
 
Persoonlijke en nuttige site over leven met een visuele beperking/Personal and useful site about living with a visual impairment: www.kimbols.be
 
Waalse voorbeelden van toegankelijkheid (in het Frans!)/Walloon examples of accessibility (French language!): http://www.awiph.be/actualites/dossiers/mandataires2013/index.html
 
Nederlandse gehandicaptensites/Dutch sites for disabled people
 
Ieder(in)/Chronically ill and Disabled People Council: www.iederin.nl
 
Ondersteuning voor iedereen met een beperking en hun omgeving/Support for everybody who's disabled and their relatives: www.mee.nl
  
Portaals voor mensen met een beperking/Portal sites for the disabled: